Брама

Азиатска порода, култивирана в Америка. Една от най-едрите породи, известна като Царя на кокошките. Предназначение основно за месо. Снася 100-140 яйца годишно. Отличава се с мощно и широко тяло, оперение включително и по краката, висок ръст, изправена стойка, висока адаптивност, спокоен темперамент. Относително бавен растеж.
Петел: до 5,5кг. Кокошка: до 4,5кг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>