Маран

Може би най-изветната френска порода. През XII век La Rochelle, съвсем близо до град Marans), заедно с част от югоизточна Франция минават за близо два века под английско владение. Именно през този период се появява породата в следствие на кръстосването на местни кокошки с бойни петли от всевъзможни раси, развъждани и високо ценени от английските моряци. Най-характерното за породата се крие в цвета на яйцата, като по едноименната скала, те трябва да с цвят от четири нагоре.
Скала на оцветяването на яйцата:

eggsscale

Петел: 3,5кг. Кокошка: 2,6кг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>