Монголски Фазан

Най-едрият подвид колхидски фазан. Мъжките птици приличат на колхидските мъжки фазани, но са доста по-едри. Достигат тегло до 2,30 кг. Главата и шията са тъмни, с виолетово-зелен метален блясък. Гърлото, гушата и гърдите са едноцветни – медночервени. На шията имат широк бял пръстен, над 1 см, прекъснат отпред. Единствено през брачния период има много къси, едва забележими ушички. Окраищата на перата по горната част на гърдите са без тъмен кант. Надкрилията са сребристо-бели, надопашието – кафяво, а слабините – медночервени. Опашката е кафява, с неясни, преливащи се кафяви напречни препаски. Женските птици са значително по-едри от женските на колхидския фазан и са с по-светло оперение. Теглото им достига до 2,30 кг.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>